w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXVIII/174/16 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych do utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Ścinawa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie w roku 2016.

Pobierz plik:pdf0801611043.pdf