w sprawie wyboru Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf07916RIO.pdf