w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Głogowie nr XXVI/229/16 z dnia 27 września 2016 r. zmieniającej uchwałę nr XXIV/205/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Pobierz plik:pdf0771603011.pdf