w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XX/118/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli
oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Pobierz plik:pdf0761622013.pdf