w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXI/102/2016 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zróżnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz plik:pdf0741608103.pdf