w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 60/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXVIII/140/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2016 rok.

Pobierz plik:pdf0731624063.pdf