w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Kotla nr XXI/116/16 z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0721603042.pdf