w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Kotla nr XXI/115/16 z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz plik:pdf0711603042.pdf