w sprawie rozpatrzenia zastrzeżenia Burmistrza Szklarskiej Poręby do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2016 r.

Pobierz plik:pdf0701606041.pdf