w sprawie stwierdzenia nieważności części zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo
nr 64/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bardo na rok 2016

Pobierz plik:pdf0691624013.pdf