w sprawie rozpatrzenia zastrzeżenia Burmistrza Siechnic do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2016 r.

Pobierz plik:pdf0681623083.pdf