w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 202/VII/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zwolnień i ulg od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodzko w ramach pomocy de minimis.

Pobierz plik:pdf0641608072.pdf