w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Gromadka nr XXII/168/16 z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz plik:pdf0611601032.pdf