w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr XXIII/298/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty.

Pobierz plik:pdf0591617043.pdf