w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. o nieudzieleniu Zarządowi Powiatu Strzelińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Pobierz plik:pdf0581617000.pdf