w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 44/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Miliczu nr XXVII/166/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2016 rok.

Pobierz plik:pdf0571613033.pdf