w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Marcinowice o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Marcinowice za rok 2015 podjętej na sesji w dniu 22 czerwca 2016 r.

Pobierz plik:pdf0561619052.pdf