w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem uchwały Rady Powiatu Milickiego nr XVIII/65/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Milickiego za 2015 rok.

Pobierz plik:pdf0551613000.pdf