w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego nr VIII/57/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Pobierz plik:pdf054161604Z.pdf