w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 41/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego nr III/22/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2016 rok.

Pobierz plik:pdf0531608000.pdf