w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XX/111/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2015.

Pobierz plik:pdf0511606000.pdf