w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Pielgrzymka nr XXI/115/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/24/15 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemni.

Pobierz plik:pdf0501626032.pdf