w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Ruja nr XIII/86/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zarządzenia inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0491609082.pdf