w sprawie wyboru Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydatów na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf04716RIO.pdf