w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XVII/30/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Pobierz plik:pdf0461621000.pdf