w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 40/2016 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Przemkowie nr XVIII/75/16 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Przemków na 2016 rok.

Pobierz plik:pdf0451616053.pdf