w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/197/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 marca 2016 r. zmieniającej uchwałę nr XXII/171/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonej dla dużych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Środa Śląska

Pobierz plik:pdf0381618043.pdf