w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/193/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonej dla małych przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Gminy Środa Śląska.

Pobierz plik:pdf0371618043.pdf