w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXII/171/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonej dla średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Środa Śląska.

Pobierz plik:pdf0361618043.pdf