w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Lubin nr XXIX/175/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Pobierz plik:pdf0351611022.pdf