w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2015.

Pobierz plik:pdf03416RIO.pdf