w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na 2017 rok.

Pobierz plik:pdf03116RIO.pdf