w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w Kondratowicach nr XV/95/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych szkół działających na terenie Gminy Kondratowice, prowadzonych
przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Pobierz plik:pdf0301617022.pdf