w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Jaworzyny Śląskiej do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2016 r..

Pobierz plik:pdf0291619043.pdf