w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 12/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Męcinka nr XV/101/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy Męcinka na 2016 rok.

Pobierz plik:pdf0251605032.pdf