w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta Zgorzelec nr 125/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Pobierz plik:pdf0231625021.pdf