w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Bolesławiec do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2016 r..

Pobierz plik:pdf0221601011.pdf