w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Górowskiego nr X/55/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/16/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2015–2038.

Pobierz plik:pdf0211604000.pdf