w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Powiatu Górowskiego nr X/56/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok.

Pobierz plik:pdf0201604000.pdf