w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Górowskiego nr X/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016–2038.

Pobierz plik:pdf0191604000.pdf