w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Górowskiego nr X/57/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego.

Pobierz plik:pdf0171604000.pdf