w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Olszynie nr XVI/77/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym obowiązujących na terenie Gminy Olszyna.

Pobierz plik:pdf0161610053.pdf