w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XV/62/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego.

Pobierz plik:pdf0151626000.pdf