w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XV/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2015.

Pobierz plik:pdf0141626000.pdf