w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Wójta Gminy Wisznia Mała nr 220/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Pobierz plik:pdf0131620042.pdf