w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XIX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Środa Śląska oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Pobierz plik:pdf0111618043.pdf