w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kowarach nr XIX/82/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
jej pobrania i wykorzystywania.

Pobierz plik:pdf0091606021.pdf