w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Gromadka nr XV/122/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf0081601032.pdf