w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem zarządzenia Burmistrza Góry nr 272/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniającego plan wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2015.

Pobierz plik:pdf0071604013.pdf