w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Burmistrza Gminy Wołów nr 243/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.

Pobierz plik:pdf0061622033.pdf